Szkoła języków obcych i biuro tłumaczeń

Nasza historia

We wrześniu 2020 roku minęło już 19 lat naszej działalności. Efektem naszej wspólnej i rzetelnej pracy są zadowoleni klienci oraz osiągnięcia isukcesy uczniów w szkole czy osób dorosłych w pracy zawodowej. Nasi klienci cenią nas za profesjonalizm i życzliwość.

Rok szkolny 2007/2008

W związku z realizacją przez szkołę projektów unijnych zmienia się nazwa szkoły z "Lingwisty" na "Eurolingwista". W.w. lata ukierunkowane były na wdrażanie technik informatycznych w metodykę nauczania.Utworzona została pracownia komputerowa z dostępem do internetu. W nauczanie j. obcych oprócz wykorzystywania programów multimedialnych „Euro plus+”, „Profesor Henry”, zaczęto korzystać z platformy e-learningowej. Zatrudniono Neativ Speakera do zajęć konwersacyjnych. Stosowanie nowoczesnej metodyki w nauczaniu języków obcych wspierało efektywne nauczanie i przyczyniło się do bardzo dobrych wyników na zewnętrznych egzaminach maturalnych i na certyfikaty. W wakacje słuchacz naszej szkoły Piotr Musiał na egzaminie zewnętrznym przeprowadzonym przez Ośrodek Egzaminacyjny w Częstochowie maksymalną liczę punktów i uzyskał certyfikat "Council of Europe Level B2".